De website staat vol met het woord THEATER en als u ons spreekt zullen wij dit woord ook heel vaak gebruiken! De kracht van Cinereus projecten zit hem in het gebruik van theater als middel. Een korte toelichting:

Theater als middel:

Theater zorgt ervoor dat de deelnemers uit de derde persoon kunnen reageren, maskers kunnen afdoen en hun eigen ik kunnen ontdekken. Theater is een laagdrempelige manier om diverse onderwerpen aan te snijden. Men maakt vooral lol en dat zorgt ervoor dat de meeste situaties overzichtelijk, realistisch en handelbaar worden. Het kan een nieuw inzicht geven over situaties die eerst onhandelbaar leken, karaktereigenschappen die niet overbrugbaar waren of samenwerkingen die uitgeput waren.

Theater als middel zorgt voor het vergroten van (sociale) vaardigheden, het leren kennen van jezelf en nieuwe situaties met andere ogen kunnen bekijken.

Educatieve grondslag:

Naast theater als middel werkt Cinereus graag vanuit een educatieve grondslag. In elke situatie vinden er diverse leerprocessen plaats, worden normen en waarden met elkaar gedeeld, of kennis met elkaar verbonden. Bij alle producten wordt nagedacht hoe deze kennis en vaardigheden kunnen worden overgedragen op een creatieve wijze. Deelnemers zullen dan ook niet altijd door hebben dat hier educatie aan ten grondslag ligt.